Terminarz

Wsparcie

DATA

2020 - 2021

OFIARA NA POKRYCIE KOSZTÓW UDZIAŁU

Możliwość wsparcia poprzez wpłacenie dobrowolnej darowizny:
konto Fundacji Trinitatis, Wozlawki 49
Konto Nest Bank: 63 1870 1045 2083 1066 1357 0001
tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe
Dziękujemy za każdą wpłatę.

Drodzy członkowie Wspólnoty Ikona Trójcy Świętej oraz Sympatycy
i Przyjaciele Fundacji Trinitatis

 

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie działań naszej Fundacji. Fundacja Trinitatis poprzez swoją działalność realizuje m. in.  następujące cele społeczne: wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych, szerzenie wiedzy religijnej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Chcemy, by nasze działania przyczyniły się do zahamowania procesu marginalizacji i stworzyły szansę dla budowania postaw zmierzających do aktywności i zaangażowania społecznego, kształtowały umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi – dziećmi i dorosłymi. W tym celu organizujemy warsztaty, rekolekcje, pielgrzymki.

 

Współpracujemy w naszych działaniach z Rzymskokatolicką Parafią Świętego Antoniego Opata w Wozławkach oraz pomagamy w zdobywaniu środków finansowych na konieczne remonty zabytkowych kościoła i plebanii, gdyż istotnym celem naszych działań jest ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Miejscowość Wozławki, w której znajduje się siedziba Fundacji, to mała warmińska wieś w gminie Bisztynek, która liczy zaledwie około 300 mieszkańców. Jest to ubogi gospodarczo region, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań. Aby móc dalej realizować nasze cele statutowe, potrzebujemy tymczasowego budynku modułowego – który będzie stanowił siedzibę Fundacji i Parafii na czas remontu zabytkowej  plebanii. Remont plebani będzie długotrwały i bardzo kosztowny. W związku z tym niezbędne jest miejsce, które będzie służyło jako siedziba fundacji, kancelaria parafialna oraz miejsce zamieszkania księdza. Chcielibyśmy w tym celu zakupić budynek modułowy, który mógłby pełnić taką funkcję. A po zakończeniu remontu budynku plebanii budynek ten stworzyłby dla turystów możliwość przeżywania indywidualnych rekolekcji, czy wypoczynku w zaciszu warmińskiej wsi Wozławki.

Niestety zarówno nasza Fundacja jak i Parafia nie są w stanie same podołać takiemu wydatkowi, gdyż koszt budynku to około 160 tyś. zł wraz z transportem i przygotowaniem terenu pod domek. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie i przekazanie darowizny na zakup budynku modułowego o pow. 35 m2. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

 

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Trinitatis

 

AKTUALNOŚCI

Budynek mobilny już został przywieziony na miejsce. DZIĘKUJEMY. 

 

Aktualnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i poszukiwania budynku modułowego/mobilnego. Będziemy na bieżąco informować o postępie prac. 

 

02.09.2020 r. Mamy już niezbędne pozwolenia z urzędów i budynek może zostać postawiony 🙂  

STAN ZBIÓRKI:

RAZEM  145 000 zł 

 

 

Dziękujemy 🙂 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE, MODLITWY I KAŻDĄ WPŁATĘ. ZA DARCZYŃCÓW W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA KS. KAROL ODPRAWIA EUCHARYSTIĘ. 

Działamy – Przygotowanie terenu

Wybrany budynek