Twój przyjaciel na dziś

11 MARCA – ŚW. EULOGIUSZA, MĘCZENNIKA


Św. Eulogiusz pochodził z rodziny szlacheckiej. Urodził się w Kordobie, która wówczas była hiszpańską stolicą Maurów. Po otrzymaniu święceń kapłańskich
został kierownikiem słynnej na całą Hiszpanię szkoły kościelnej w Kordobie. Jego cnoty, wspomagane wytrwałą modlitwą i postami, zdobyły mu powszechny szacunek. W roku 850, w czasie gwałtownego prześladowania chrześcijan, dodawał odwagi męczennikom, za co został wtrącony do więzienia razem ze swoim biskupem i wieloma księżmi. Napisał egzortę upamiętniającą męczeństwo dziewic Flory i Marii, które ścięto 24 listopada 851 roku. Obie święte przyrzekły modlić się za swoich towarzyszy. W tydzień po ich śmierci św. Eulogiusz i inni zostali wypuszczeni na wolność. Prześladowania trwały nadal. Św. Eulogiusz był prawdziwą podporą rozproszonych chrześcijan. Do końca dodawał odwagi grupie męczenników, którzy zostali straceni w roku 853. Napisał ich historię zatytułowaną „Pamiętnik świętych”; z kart książki emanuje żarliwa wiara i duch męczeństwa. W roku 868 przyszła kolej na św. Eulogiusza. On także miał ponieść męczeńską śmierć za wiarę. Dziewica zwana Leokrycją (lub Lukrecją) ze szlacheckiego rodu Maurów nawróciła się. Szukając schronienia przed gniewem rodziców, zwróciła się do św. Eulogiusza, który ukrył ją u swoich przyjaciół. Przypadek sprawił, że wszyscy zostali odkryci; skazano ich na śmierć. Św. Eulogiusz został ścięty 11 marca 859 roku, a św. Leokrycja cztery dni później.

 

Modlitwa: Miłosierny i mocny Boże, z Twoją pomocą św. Eulogiusz przezwyciężył tortury i śmierć. Pomóż nam, którzy obchodzimy jego triumf, zwyciężyć
wszystkich naszych nieprzyjaciół. Amen.

 

No announcement available or all announcement expired.