Twój przyjaciel na dziś

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». Mk 12, 46-50

 

Dzisiejsza Ewangelia może bulwersować. Może wywołać skrajne emocje. Niemal od razu pojawia się w głowę myśl: “ale jak On tak może mówić do swojej Matki? Oraz “ciekawe co Maryja czuła słysząc takie słowa”. Słowa Jezusa nie obrażają w żaden sposób jego Matki. Wręcz przeciwnie! – zachowanie Jezusa pokazuje, że Maryja i każdy kto wypełnia wolę Boga staje się rodziną Jezusa, a tym samym i rodziną Maryi. Maryja nie jest potraktowana gorzej, Maryja nie jest poniżona. Maryja ma okazję zobaczyć swoje duchowe dzieci. Co robisz, aby dziś wypełniać wolę Ojca?