SMS niosący Błogosławieństwo

Żyć pełnią łaski, czyli jak otworzyć się na dar Bożego błogosławieństwa

Witam Cię drogi przyjacielu na naszej stronie, może jesteś lekko zdziwiony nasza inicjatywą, może zastanawiasz się jak to naprawdę działa??? 

Czy jest możliwe,  że Bóg może się posługiwać nawet taką formą jak sms ??

Czy faktycznie może przychodzić do Ciebie gdziekolwiek jesteś???

Czym jest SNB ???

SMS niosący Błogosławieństwo jest odpowiedzią na wezwanie do czynienia dobra! Które mocno wybrzmiewa w liście do Rzymian (12, 14) BŁOGOSŁAWCIE tych którzy was prześladują, BŁOGOSŁAWCIE, ale nie złorzeczcie.

Pomysł  i  pragnienie zrodziło się
w Kapłańskim sercu, aby Bóg po przez Błogosławieństwo dotykał swoją łaską ludzi każdego dnia, w czasie i chwili w której się  w danym momencie znajdują.

Wszystko zaczęło się od kilku SMSów dziennie, dziś to już kilka tysięcy SMSów tygodniowo.  I niesamowite owoce Bożego działania!

Pan Bóg daje nam obietnicę:
„będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo.” Ez 34,26

Jeżeli tylko pragniesz, nie lękaj się otworzyć. Wystarczy, że przyjmiesz dar Kapłańskiego błogosławieństwa, którego źródłem jest sam Bóg!!! Pozwól Bogu przeniknąć Twoje serce.
Pozwól Bogu udzielać Ci potrzebnych łask i pomocy. Pozwól Bogu, by dał Ci nowe życie 
w Chrystusie. 
Pozwól Bogu by Cię uświęcał.
Pozwól Bogu, aby w każdym zakątku świata uobecniał się Jego Kościół.
Pozwól by Bóg był Uwielbiony.

Dlaczego więc błogosławieństwo?

 

Aby zrozumieć naszą inicjatywę, trzeba najpierw pogłębić wiedzę czym jest samo błogosławieństwo.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:  że źródłem i celem wszelkich  błogosławieństw jest Bóg Ojciec. Przyjmowanie błogosławieństwa równa się z przyjęciem zbawienia. Przyjęcie Słowa, które stało się ciałem, umarło i zmartwychwstało by teraz napełniać nas swoim błogosławieństwami i przez nie rozlewać do naszych serc Dar, który zawiera wszystkie dary: Ducha Świętego (KKK 1082-1083)

 

 

Natomiast hebrajskie znaczenie słowa „błogosławić” oznacza między innymi dar komuś ofiarowany. Pismo Święte w wielu fragmentach ukazuje jak wielkim bogactwem jest błogosławieństwo:

Błogosławieństwo Pana jest bogactwem, własny trud niczego nie doda” (Prz 10, 22);  ,,Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię,” 

(Ps 37, 22).

Błogosławić, to naśladować  Chrystusa, który nieustannie brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

(Mk 10, 16)

Błogosławiony to  szczęśliwy!!! Osoba przyjmująca błogosławieństwo  otwiera się na Bożą hojność i łaskawość. Pięknie ukazuje to postawa Maryi, która po słowach anioła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” wypowiada przepełniona radością: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu zbawicielu moim”.

 

Chcemy wysyłać błogosławieństwo wszystkim,  który zapragną. By zbawienie mogło się dokonywać w nas już teraz, by Duch Święty mógł się objawiać w pełni mocy, by w szarej codzienności rozdawać ludziom szczęście – Żywego Boga.

Czy to działa?

My tylko służymy tworząc to dzieło, wszystkiego natomiast udziela sam Pan Bóg, On jest źródłem wszelkiej łaski.

Tylko On zna potrzeby naszego serca, to On jest tym który daje wzrost i pielęgnuje by rodziły się owoce.

Patrząc na świadectwa osób włączonych w dzieło widać ogrom Bożego działania. Namacalnie można zobaczyć jak Pan Bóg jest wierny swojemu słowu, że będzie zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo (Ez 34, 24)

Pobierz formularz, regulamin i poznaj szczegóły:

W przypadku pytań kontakt z Biurem Obsługi SnB pod nr tel. 727 008 303 (osoba świecka), 

kontakt z ks. Karolem 727 008 703 

(pon. – pt. 9:00 – 16:00)

Usługę można również aktywować na 30 DNI poprzez wysłanie SMSa o treści BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (koszt smsa wg. taryfy operatora) pod numer: 697 138 308 oraz podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, oświadczenie, że jest się osobą pełnoletnią i akceptuje regulamin SnB) opcja jest jednorazowa, w celu przedłużenia usługi należy wypełnić formularz elektronicznie lub papierowo. Usługa 30-dniowa wygasa w momencie niedostarczenia wypełnionego papierowego formularza zgłoszeniowego.

 Drodzy odbiorcy Smsa niosącego Błogosławieństwo!

 

Informuję, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. („RODO”). 

 

PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA I UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA!!!

Wypełniony i podpisany CZYTELNIE, ODRĘCZNIE formularz można wysyłać zeskanowany na emaila: 

 

blogoslawienstwa.sms@gmail.com lub na adres:

Fundacja Trinitatis 

Ks. Karol Krukowski

Pl. Kościelny 1

11-100 Lidzbark Warmiński 

z dopiskiem SMS niosący Błogosławieństwo

 

ks. Karol Krukowski

 

Jak to jest, że Bóg posługuje się smsami?

Pan Bóg nie potrzebuje naszych smsów, nie potrzebuje nawet ludzi by błogosławić. Jest przecież Bogiem nieograniczonym w mocy i sile. Mógłby to czynić bez niczyjej pomocy. To my ludzie tego potrzebujemy!!! To my potrzebujemy widzialnych znaków. Po to mamy sakramenty, by niewidzialna łaska mogła się uwidaczniać. Aby sakramenty mogły być sprawowane, ustanowił sakrament Kapłaństwa, aby móc stać się Bogiem „widzialnym” w posłudze kapłanów. Którzy przecież posługują nam In Persona Christi (w osobie Jezusa Chrystusa). Ogłaszają nam odpuszczenie grzechów, dokonują konsekracji. Błogosławią nam  w osobie Jezusa Chrystusa, by ta niewidzialna łaska także uwidaczniała się.

Idąc z duchem czasu, a także znając naszą ludzką słabość, choćby brak pamięci w codziennym zabieganiu. Wpadliśmy na pomysł, aby sms z symbolicznym „+”  przypominał nam i służył pomocą w kierowaniu naszych myśli ku Bogu, który błogosławi i napełnia nas swoimi darami.

Błogosławieństwo na odległość???

 

Może się  pojawić i taka wątpliwość. Jak to jest, że Kapłan będący nawet w kilkuset kilometrowej odległości udziela błogosławieństwa i to błogosławieństwo dociera do każdego ogarniętego modlitwą. Właśnie tu należy podkreślić i ukazać w szczególny sposób sprawczą moc Ducha Świętego. Duch Święty działa ponad czasem i przestrzenią. Duch Święty nie jest symbolem, nie jest jakąś siłą, energią. Duch Święty jest Bogiem osobowym, który objawia się i ukazuje swoją wszechmoc bez względu na czas i miejsce. Dlatego trzeba pamiętać, że Kapłan modląc się i kreśląc znak krzyża mocą swoich święceń błogosławi każdego, kto pragnie tego daru. Natomiast sms, który przychodzi o różnej porze, przypomina  w sposób widoczny, ukazując to co się już dokonało.

 

Błogosławieństwo ma MOC!!!
Błogosławieństwo przenika serce.
Błogosławieństwo wprowadza pokój, umacnia Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Błogosławieństwo jest żywą obecnością Boga, który pragnie się udzielać.
Błogosławieństwo ma moc uwalniania od złych duchów.
Błogosławieństwo to życzenie komuś dobra, to powierzenie kogoś w ręce miłującego Ojca.

Pozwól Bogu przeniknąć Twoje serce,
Pozwól Bogu udzielać Ci potrzebnych łask i pomocy,
Pozwól Bogu, by dał Ci nowe życie w Chrystusie,
Pozwól Bogu by Cię uświęcał,
Pozwól Bogu, aby w każdym zakątku świata uobecniał się Jego Kościół,
Pozwól by Bóg był Uwielbiony.

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!

(J 7, 37).

Jak otworzyć się na tą łaskę?

 

Uwierzyć – wiara jest podstawą wszystkiego. Na początku potrzeba uwierzyć, że Pan Bóg działa mocą błogosławieństwa. Dobrze jest wzbudzać w sobie nieustanne pragnienie by Pan przymnażał nam wiary, by naszą wiarę umacniał,

Modlić się – aby Pan otwierał nasze oczy, byśmy umieli dostrzegać Jego obecność w naszym życiu, oraz owoce jakie będą się rodzić z łaski błogosławieństwa.

Trwać – ważna jest stałość decyzji oraz uświadomienie sobie, że Pan Bóg pragnie mi błogosławić w każdym moim położeniu, w każdej sytuacji życiowej. Nie tylko wtedy gdy jest dobrze, odnoszę sukcesy, zwyciężam, kiedy mam dobry nastrój czy jestem szczęśliwy. Przede wszystkim Pan Bóg pragnie mi błogosławić kiedy mam gorszy czas, kiedy upadam, jestem niewierny, grzeszę, ponoszę porażki, kiedy popadam w zniechęcenie. Właśnie błogosławieństwo ma moc by mnie dźwigać, podnosić, przywracać siły, dawać wytchnienie.

Przyjmować – nieustannie i na nowo przyjmować błogosławieństwo. Każdego dnia zapraszać Chrystusa do swojego życia. Najpiękniej dokonuje się to po przez znak krzyża. Pomocą jest tu sms, który przypomina o tej łasce. Może właśnie ten moment nadejścia wiadomości stanie się stałym elementem dnia, chwilą refleksji, stanięcia przed Bogiem, uczynienia znaku krzyża i przyjęcia daru Bożego Błogosławieństwa.

No announcement available or all announcement expired.