Świadectwa

Kurs Emaus

Kurs Emaus poprowadzony przez wspaniała ekipę Wspólnoty Pieśń Nowa SNE Toruń był swoistego rodzaju podrożą. Podrożą odsłaniającą czym jest Słowo Boże, jak te Słowo działa w życiu człowieka oraz jak rozwijać w sobie Słowo Boże by stało się naszym życiem i życiem ludzi, których napotykamy na swojej drodze.

Kurs Emaus dał mi do zrozumienia, iż Słowo Boże jest żywe i skuteczne … bo jest samym Bogiem!

Jest Ono niezbędnym pokarmem dla naszego ducha, gdyż karmiąc się nim w naszym życiu zaczynamy przemieniać nasza szara rzeczywistość w rzeczywistość pełną bliskich relacji z Jezusem, a także z każdym człowiekiem. 

 

Mariusz