Drużyna

„Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię.
Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje.
Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.”
Św. Matka Teresa z Kalkuty

facebook


To tylko część naszej drużyny !

ks. Karol Krukowski

Pasterz wspólnoty

Urodziłem się w Dobrym Mieście w 1980 r. Od maja 2008 roku jestem kapłanem archidiecezji warmińskiej. W latach 2008-2011 pracowałem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Nagórkach w Olsztynie. W latach 2009-2011 uczestniczyłem
w Szkole dla Spowiedników prowadzonej przez Ojców Kapucynów. W 2010 r. poznałem Szkołę Nowej Ewangelizacji i od tego czasu moje kapłaństwo radykalnie się zmieniło, a ewangelizacja stała się pasją. Od 2011 do 2015 r. pracowałem w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Z dniem 1 lipca 2015 roku na mocy dekretu Arcybiskupa Wojciecha Ziemby zostałem skierowany jako rezydent do Lidzbarka Warmińskiego, aby koordynować formacje SNE i tworzyć Dom Rekolekcyjny, jako Pasterz wspólnoty Ikona Trójcy Świętej. Prowadzę także rekolekcje parafialne i dla wspólnot zakonnych. W 2012 roku zainicjowałem „akcję” Smsa niosącego Błogosławieństwo, polegającej na przesyłaniu kapłańskiego błogosławieństwa smsem wraz z myślą Świętego.

Danuta Jurkowska

Koordynator świecki wspólnoty

W czerwcu 2013 roku spotkałam Jezusa i po 20 latach ponownie uwierzyłam w Miłość Boga, który pomimo mojej grzeszności i małości przemienił moje serce. Konsekwencją mojego nawrócenia i uznania Jezusa Panem jest przynależność do wspólnoty, aby wspólnie wzrastać w wierze.

Maria Tomporowska

Koordynator świecki wspólnoty

Do wspólnoty trafiłam w 2001 roku, a swoją formację zaczęłam w Ruchu Światło-Życie, gdzie wzrastałam jako dziecko. We wspólnocie pełnię również funkcję muzyczną, dzięki której realizuję swoją pasję i czerpię radość ze służby Bogu
i bliźniemu. Wspólnota jest dla mnie nie tylko miejscem, w którym mogę służyć swoimi talentami. Jest dla mnie miejscem, gdzie Pan mnie uzdrawia wewnętrznie
i zewnętrznie, miejscem przebaczenia i pojednania.

maria-tomporowska-wspolota
magda-kapuscinska-wspolnota

Magdalena Kapuścińska

Koordynator świecki wspólnoty

We wspólnocie jestem od 2004 roku – i od tej pory stała się częścią mojego życia, chociaż z początku niełatwo było mi to przyjąć. Dziś wspólnota to nie tylko ludzie,
z którymi mogę się spotkać i miejsce gdzie mogę się pomodlić, ale przede wszystkim to miejsce mojego wzrastania i zbliżania się do Boga.