Dla Kapłanów

Spotkania Wspólnoty dla kapłanów

W adhortacji Pastores dabo vobis czytamy: Tylko wówczas, kiedy kapłan został uformowany i nadal formuje się w szkole Jezusa modlącego się do Ojca, będzie mógł formować innych w tej samej szkole…

Te słowa od dłuższego czasu leżały mi na sercu i wsłuchując się w głos Ducha Świętego miałem pragnienie tworzenia takiej wspólnoty dla kapłanów, jednak dość długo się opierałem. W czasie ostatniego Wieczoru chwały w Stawigudzie 27 X 2016 w czasie modlitwy na nowo ten Głos dał się usłyszeć, poczułem przynaglenie, że to jest ten czas…

 

Drodzy Bracia w powołaniu pragnę zaprosić Was na spotkania wspólnoty kapłańskiej. Niech to będzie czas braterskiego spotkania, na którym chcemy modlić się Słowem Bożym, modlitwą brewiarzową, modlitwą uwielbienia otwierając się na charyzmaty Ducha Świętego, a także dzielić się doświadczeniem swojego życia i powołania.

Na obecną chwilę już jest nas trzech, będziemy spotykać się w Stawigudzie a tu (już wkrótce) będzie można znaleźć daty naszych spotkań kapłańskich, na które gorąco zapraszam.

Ks. Karol Krukowski