Aktualności

Plan spotkania 8.12.2017 w Lidzbarku Warmińskim

18.00 – Uroczysta Eucharystia w kaplicy Domu Pielgrzyma z Aktem Zawierzenia 
19.00 – wspólnotowa agapa